สถาบันพัฒนาศิลปิน i Star Academy
  ติดตามเราบนfacebook ติดตามเราบนtwitter ติดตามเราบนyoutube ติดตามเราบนgoogle plus

  คอร์สเร่งรัดสำหรับการพัฒนาเพื่อเป็นศิลปินนักร้อง
  สอนร้องเพลง
  สอนเต้น
สอนการแสดง
สอนเปียโน
  สอนกีตาร์
  สอนเบส
  สอนกลอง
  ไวโอลิน
  สอนอุคูเลเล่
  สอนทษฎีดนตรี
   
   
  ครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชา
  นักเรียน
   
กระดานสนทนาคนชอบดนตรี Contact us   { TEL: 084-143-4423 , 097-232-9545
หยุดทำการทุกวันพุธ
Mon-Tue: 13.00am - 19.00pm
Thu-Fri: 13.00am - 19.00pm
Sat-Sun: 08.00am - 19.00pm
*หยุดทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัส

E-mail: istar.Thailand@gmail.com

 
สอนดนตรี สอนเต้น สอนการแสดง คลิปสอนเต้น สอนร้องเพลง สอนการแสดง สอนดนตรี สอนศิลปะ เกี่ยวกับสถาบันพัฒนาศิลปิน i Star Academy ติดต่อ i Star Academy แผนที่เดินทางสู่ i Star Academy
 
 
ครูผู้สอนวิชาต่างๆ กับ ไอสตาร์อะคาเดมี่


     ทีมครูผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆในสถาบันพัฒนาศิลปิน I STAR ACADEMY ได้ถูกคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์จริง ในแต่ละศาสตร์วิชา เพื่อเข้าร่วมทีมสอนของเรา ครูทุกคนมีความมุ่งมั่นและแนวทางที่ขัดเจน ที่จะถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ ทั้งจากประสบการณ์ตรง และจากที่ได้ศึกษามาอย่างหลากหลายให้กับผู้เรียนทุกคน

     ทั้งนี้ผู้บริหาร I STAR ACADEMY และครูผู้สอนทุกๆคนมีแนวทางร่วมกันที่เป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอน ที่จะผลักดันและส่งเสริมให้นักเรียนของเรา ให้ก้าวไปสู่การเป็นศิลปินนักร้อง นักเต้น นักดนตรี นักแสดง อย่างแท้จริง


  • Vocal Class (สอนร้องเพลง)
ครูแอร์ ครูสอนร้องเพลง
 

ยุพาภรณ์ ยุกตปรีชา (มานะกรโกวิท)  ครูแอร์
ด้านดนตรี
- เรียนขับร้องกับครูอ้วน มณีนุช เสมรสุต (2529-2534)
- เรียนการขับร้อง จาก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
- ใบประกาศอิเล็คโทน เกรด9 โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
- ใบประกาศเปียโน เกรด4 โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
- อบรมเทคนิคการใช้เสียงกับคณะละคร “แฮมบริด” ประเทศแคนาดา
- อบรมหลักสูตร “คอร์สการสอนเทคนิกการใช้เสียงและร้องเพลง ครั้งที่ 2” กับ อาจารย์ รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์

รางวัล

- รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงโค้กมิวสิค อวอร์ด ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
(2538 และ 2539)
- นักร้องนำของชมรมดนตรีสากลของมหาวิทยาลัย  ศรีปทุม
- ผ่านการประกวดร้องเพลงของสยามกลการรอบ  60  คน  (2533)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 งานประกวดร้องเพลง Jambalaya Song Contest (2534)

 การทำงาน
- อาจารย์สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลาที่โรงเรียนสอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา (MS. Voice Studio) ของคุณ มณีนุช  เสมรสุต (2534-2542)
- ผู้อำนวยการสถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค เชียงใหม่ (2546-2550)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค กรุงเทพฯ (2544-2551)
- ครูพิเศษสอนขับร้องที่ โรงเรียนสอนผสานศิลป์ดนตรีและลีลา ศิริปิ่น (2542-52)
- Female Voice Instructor สถาบันสร้างสรรค์ศิลปิน "พิกัด" (P-Quatre Unique Image)
- เจ้าของห้องสอนร้องเพลงแบบส่วนตั๊ว..ส่วนตัว Voice Room mini Academy (ปัจจุบัน)
- เจ้าของเว็บไซต์www.KruAir.com เว็บสอนร้องเพลงอันดับ1ของGoogle กว่า5ปี (ปัจจุบัน)
- ผู้บริหารสถาบันพัฒนาศิลปิน i Star Academy (ISA) (บัจจุบัน)


ผลงานการสอน
- ผู้ฝึกสอนศิลปิน อาทิ กรพินธ์ พ่วงโพธิ์, ราฟฟี่-แนนซี่ , ยุ้ย ปัทมวรรณ ,ทราย  เจริญปุระ,  แพรว X 3 Super Gang , อมิตา ทาทา ยัง, แคทลียา อิงลิช , พลอย Little voice , Cinderella , Girly Berry , บีม จารุวรรณ , เตชินท์ ชยุติ, ทีป์ชลิต พรหมชนะ(ที AF6), ฯลฯ 
- ครูสอนเทคนิคการใช้เสียงและลีลาให้กับศิลปินในสังกัด Red Beat International
- ครูสอนเทคนิคการใช้เสียงและลีลาให้กับศิลปินในสังกัด  ไยไหม เรคคอร์ด
- Chorus  ใหักับคุณ  มณีนุช  เสมรสุต
- วิทยากรพิเศษ  อบรมเทคนิคการใช้เสียงให้กับนักเรียนการแสดงในสังกัด“กันตนา”
- ครูพิเศษสอนเทคนิคการใช้เสียงและลีลาให้กับโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักร้องตัวแทนประเทศไทย ประกวดร้องเพลงนานาชาติ เอเชียบากูส (2542-2543)
- ร่วมร้องเพลงในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ อดุลย
เดช   ณ. ท้องสนามหลวง
- ร่วมร้องเพลงสดุดีไว้อาลัยสมเด็จพระศรีนครินทราฯ
- ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงการขับร้องในงาน  “เทียนส่องใจ” ของ สภากาชาด แสดงหน้าพระที่นั่ง พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ (2543-2544)
- ครูพิเศษอบรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดร้องเพลง “ จุฬาฯ  Singing Contest “ ของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ (2543-2544)
- ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงการขับร้องในงาน“แพรวพราวสวยช่วยบ้านพญาไท” ของกรมประชาสงเคราะห์แสดงหน้าพระที่นั่งพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ปี 2544
- ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงการขับร้องในงาน “คิมหันต์ หรรษา” แสดงหน้าพระที่นั่งพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  (2544)
- ครูผู้ฝึกซ้อมการแสดงงาน เพลงธันวามหาราช ณ. ศาลาเฉลิมกรุง (2543-2546)
- ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงในงาน สืบสานตำนานเพลงไทย ที่หอประชุมธรรมศาสตร์ (2546)
- ผู้จัดทำโครงการสอนร้องเพลงเพื่อการกุศล" ร่วมใจให้น้อง ผ่านเสียงร้องของพี่" เพื่อหาเงินสมทบทุนให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จ. เชียงใหม่ ปี2547
- ครูผู้อบรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดร้องเพลงและดนตรี ในโครงการ “ส่งเสริมดนตรี มีความสามารถ ปราศจากอบายมุข” (2547)
- ผู้คัดเลือกและฝึกสอนศิลปินในอัลบั้ม “Go Getter” ของ สำนักงานป้องกันและปราบรามยามเสพติด. ภาคเหนือ
- วิทยากรบรรยายเรื่อง “ร้องเพลงอย่างไร ให้มั่นใจบนเวที” หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง ณ.ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (2548-2550)
- วิทยากรบรรยายเรื่อง “ร้องเพลงอย่างไร ให้มั่นใจบนเวที” หลักสูตรนักบริหารมหา
นครระดับสูง ณ.ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
(2548-2550)
- วิทยากร โครงการ “Step to be Star” ที่โรบินสัน เชียงใหม่
- วิทยากรบรรยายเรื่อง “ร้องอย่างไรให้เป็นเพลง” ที่โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จ.
เชียงใหม่
- อาจารย์พิเศษสอน Skill Line สายขับร้องของมหาวิทยาลัย “Far eastern”
จ.เชียงใหม่ (2548-2550)
- ผู้ฝึกซ้อมผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง พร้อมควบคุมการแสดง งานครบรอบ
10 ปี ของบริษัทในเครือของผลิตภัณฑ์ กระทิงแดง  ที่โรงแรมเซนธารา แกรนด์
เดือนมกราคม 2555
- ผู้ฝึกสอนผู้บริหารระดับกลาง พร้อมออกแบบและควบคุมการแสดงของบริษัท
N’Health บริษัทในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพฯ เมื่อ กุมภาพันธ์ 2555
- ผู้ฝึกสอนและออกแบบการแสดงให้กับตัวแทนของบริษัท Ayutthaya Allianz
สาขา เพลินจิต  ในการประกวดขับร้องและการแสดงภายในองค์กร  เมื่อ กุมภาพันธ์ 2555
- ฯลฯ

กรรมการตัดสิน
- กรรมการตัดสินการประกวด Mr. and Miss H.A.N.D. by Galaxy (มาบุญครอง) เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ต่อต้านยาเสพติด
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง KMITL Music Festival
- กรรมการตัดสินรอบคัดเลือกการประกวดวงดนตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงและดนตรี ในโครงการ “ส่งเสริมดนตรี มีความสามารถปราศจากอบายมุข” ภายใต้ โครงการ To Be Number 1  ในทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ราชกัลยาฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
- กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง “To Be Number One Singing Contest ครั้งที่ 1” ในทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
- กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง “Chang klan Plaza Stage challenge” จ.เชียงใหม่
- กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี Love song Classic @ N mark Plaza (บางกะปิ)
- กรรมการตัดสินการประกวด N Mark karaoke singing contest 2
- กรรมการตัดสินการประกวด Splashy Singing Contest ครั้งที่ 1-3 และประกวดเต้น Cover Dance ครั้งที่ 3 ของศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง Chev Viriya Singing Contest ครั้งที่ 1 ของบริษัทเชฟโรเรท (ประเทศไทย)  
- กรรมการตัดสินการประกวด “Cover Dance”  Stage 1 และ 2
ของศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
-กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง Duet Singing Contest ของศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
- ฯลฯ
ระยะเวลาในการสอนขับร้อง
- 22 ปี (ถึงปี2555)ครูเอิ้ล สอนร้องเพลงที่ I Star Academy
 


นิลนาฏ พึ่งพินิจ  (ครูเอิ้ล)
- เรียนร้องเพลง Ms.voice studio 2542 - 2545
- ใบประกาศเปียโน เกรด 3 โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
- ใบประกาสอิเลคโทน เกรด  โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
- จบการศึกษา วิทยาลัยมหาราชภัฏจันทรเกษม  ดนตรีสากล วิชาเอกขับร้อง
- จบการศึกษาวิชาชีพครู พร้อมใบรับรองประกอบอาชีพครู

รางวัล
- รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม รายการ bangkok music award
- เข้ารอบเดือน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เวทีไท
- รางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์ จ.นครนายก
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จ.นครนายก

ผลงาน
- ร้องเพลง " ไม่มีสิ่งไหน " เวอร์ชั่น Live อัลบั้ม Exhibition ของ  Ztudiotomo
- อัลบั้ม Love Trax  Ztudiotomo
- ร้องเพลง เธอคือความฝัน ประกอบภาพยนต์เรื่อง Happy Birth Day
- Chorus งาน 10 ปี มาลีฮวนน่า

การทำงาน
- สอน ร้องเพลงโรงเรียนดนตรีสยามกลการ 2546 - 2552


ครูกบ ดวงฤทัย ครูสอนร้องเพลงที่ I Star Academy
 

ดวงฤทัย ดีแฉล้ม (ครูกบ)

ผลงาน
- รางวัลนักร้องชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา THAILAND COKE MUSIC AWARD
- ผลงานเพลงใน album JAZZY ( GMM THAILAND ) ร้องเพลง สองใจ กับ อยู๋ไปไม่มีเธอ
- ปี2550 ได้แต่งเพลงเทิดพระเกียรติทูลเกล้าถวายในหลวง 1 ชุด ชื่ออัลบั้ม รอยยิ้มของพ่อ ร่วมร้องกับศิลปินอีก8 ท่าน
- แต่งและร้อง เพลง ละคร 3 เรื่อง มี คุณแม่จำแลง สุสานภูเตศวร หัวใจรักข้ามภพ
- แต่งและร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ ชื่อเพลง ปายหนาว ost. ปายอินเลิฟ
- เพลงพิเศษวันแม่ ที่แต่งและร้อง ชื่อเพลง รักของแม่ และตอนนี้ก็มีเพลงใหม่ ล่าสุด ช่วงเดือน ธค.57 นี้ มีเพลงใหม่ ให้พ่อทั้งชีวิต และ คืนสุดท้ายที่ไม่มีใคร
- album LADY ONTHE ROCK เพลง อยู๋ไปไม่มีเธอ


 


กนกวรรณ   สุขเย็น
  (ครูยุ้ย)
- ผู้ฝึกสอนศิลปิน กระแต ศุภักษร อ้น สราวุฒิ รายการ Superstar Season 2
- ผู้ฝึกสอนผู้เข้าประกวดรายการ Thailand’s Most Famous ทางช่อง 3
- ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงการขับร้องในงาน เทียนส่องใจ ของสภากาช ฉนำหะาด แสดงหน้าพระที่นั่ง พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- อบรมณ์ผู้เข้าประกวดจุฬา Singing contest ของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
- ผู้ฝึกซ้อมการแสดงงาน เพลงธันวามหาราช ณ.ศาลาเฉลิมกรุง
- ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง ในงานประจำปี บ.กระทิงแดง ที่โรงแรมเซนธารา(2555)
- รองชนะเลิศการประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วงดนตรีเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Indy Music Challenge (1996)
- อัลบัมเพลงของตนเอง ภายใต้ชื่อวง Runc 2 อัลบัม สังกัดค่าย Sold Out Music เป็น Co-Producer ในอัลบัมที่ 2 และแต่งเพลงเองรวมทั้้งหมด 5 เพลง
- ออกอัลบัมการกุศล Indies Unplugged ร่วมกับศิลปินต่างๆ อาทิ วง พอง พอง, Smile buffalo , ฯลฯ
- ร้องเพลงประกอบภาพยนต์ ผู้หญิง 5 บาป ภาค1
- ร้อง Chous ประกอบละคร บุษบาครับผม ทางช่อง 3
- ร้อง Chous ให้กับค่าย Green Bean ในเครือ GMM Grammy
- แสดง Concert คลื่นวิทยุ F.M. 89 Priate Rock 2 ปี
- แสดง Concert Indies Unplugged ร่วมกับศิลปินต่างๆ
- มีผลงานหนังสือ Singing Book ภายใต้ชื่อ Singer ร่วมกับอาจารย์สอนร้องเพลง หลายๆท่าน อาทิ ครูแอน นันทนา ฯลฯ
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงหลายเวที

 


 


นิสา วิวัฒนานนท์  ( ครูสา)

- เรียนร้องเพลงกับ สถาบัน KPN 1 ปี
- เรียนเทคนิคการใช้เสียงและลีลาที่ Voice Room Mini Academy 3 ปี (หลักสูตรครู)
- อบรมเทคนิคการสอนร้องเพลงสำหรับครูในหัวข้อ SLS. (Speed Level singing)
- ประกวดร้องเพลง KPN เข้ารอบ 40 คน
- ครูสอนที่ Voice Room Mini Academy 2 ปี
- กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงในเวทีต่างๆ ฯลฯ

 


  • Dance Class (สอนเต้น)
ครูนิดตา..ครูสอนเต้น
 

Winita  Lohitkul (Nidta) 
- Dance instructor: Hip-Hop, GirlHip, K-Pop, Cover Dance, Reggae, Funk Jazz, Street Jazz, Lyrical Dance, R & B
- LG Entertainer
- Back up for TaTa Young < Dhoom Dhoom Tour >
- Back up for Dan Worawate
- Join AF1-AF8 Concerts
- Choreograph for Events & Advertising
- Motor Show : Boot Mitsubishi 2005
: Boot Benz 2006
- Motor Expo : Range Rover 2005
- ถวายการสอนและ Dancer ให้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานคอนเสิร์ต To Be No.1 (2549-2550)
- ผู้ฝึกสอนและ Dancer งาน H.M. Blues เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
- ผู้ฝึกสอน Acting การประกวด Miss Motor Showครูก๊อก.. สอนเต้น

ประกิต สุขสว่าง (ครูก๊อก)
- เคยสอนที่โรงเรียนดนตรีมีฟ้า สุขุมวิท
- เคยสอนที่สถาบัน KPN โลตัส วัชรพล
- เคยสอนที่E-Muzic
- Back up Tata Young
- แบบ เบิร์ด เบิร์ด วันของเรายังอยู่ 2012
- คอนเสิร์ต ลิฟท์ ออย 2012
- คอนเสิร์ต ได้เวลาเจมส์ 2012
- งานอีเวนท์ต่างๆ


  • Acting Class (สอนศิลปะการแสดง)
ครูสอนการแสดง ครูเอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ครูเติ้ล ครูสอนการแสดง
 

นายเอกรง คุ้มพร้อมบุญ (ครูเอก)

ปัจจุบัน

ครููสอนการแสดงที่ สถาบันพัฒนาศิลปิน i Star Academy
ศิลปิน และนักออกแบบอิสระ
ครูพิเศษสอนการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ครูพิเศษสอนการแสดง Mahidol International College
ครูสอนการแสดงให้กับกรุงเทพมหานคร
วิทยากร บริษัท Ad Team HR Plus จำกัด

ประสบการณ์ค้านการจัดงานต่างๆ
- เปิดตัว C2 by ChuChai
- เปิดตัว ChuChai Gems Piece
- เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ Fruit Choc
- งานนิทรรศการ จตุคามรามเทพที่ The Mall (งามวงศ์วาน)
- CharriolWatch BoothinWorld WatchShow at Central (ชิดลม)
- Everest Watch Booth in World Watch Show at Central (ชิดลม)
- Movado Watch Booth in World Watch Show at Central (ชิดลม)
- View Sonic Booth in Com Martที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
- งานประกาศรางวัล คม ชัด ลึก Awards ที่ Central World
- ฯลฯ

ประสบการณ์การออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับสื่อโฆษณา
- Rejoice
- Garnier
- Kopiko
- Close Up
- 100 Pipers
- Kit Kat
- Resona
- YTsara Spa
- Corn Puff
- Axe
- Loli-e
- Omo
- Pakawatkeeta Stage Play
- Others

ประสบการณ์ด้านเขียนบทและกำกับการแสดง
- "Behind the Scene" Stage Play (บทและกำกับ)
- "บันทึกรักหน้าเหลือง"ทางช่อง 3 (บทโทรทัศน์)
- "เหยื่ออารมณ์"ทางช่อง 5(บทโทรทัศน์)
- "เพลิงมายา"ทางช่อง 7(บทโทรทัศน์)
- "แก้วไดอารี่"ทางช่อง 9(บทโทรทัศน์)
- "ตราบาปสีขาว"ทางช่อง 5 (บทประพันธ์)
- "อยู่ดี มีสุข"สารคดีทางช่อง 11 (บทและกำกับ)
- "ใบสั่งกามเทพ"ทาง ITV(บทโทรทัศน์)
- "Black or White Ep.1"ละครเวที(บทและกำกับ)
- "Black or White Ep.2"ละครเวที(บทและกำกับ)
- "Land of The King"ละครเวที # 1 (บทและกำกับ)
- "Land of the King"ละครเวที # 2 (บทและกำกับ)
- "เกษียณราชการ" ละครเวที(บทและกำกับ)
- "Nobody Famous" ละครเวที (บทและกำกับ)
- "ความฝันอันสูงสุด" ละครเวที (บทและกำกับ)
- Tri (Animation Screen Play)
- ฯลฯ

ประสบการณ์ด้านวิทยากร
- ข้าราการใหม่ กระทรวงพาณิชย์
- ข้าราชการใหม่กระทรวงต่างประเทศ
- ข้าราชการใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ข้าราชการใหม่ กรมธนารักษ์
- ช้าราชการ กรมปศุสัตว์
- ช้าราชการ กรมชลประทาน
- ข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
- ข้าราชการ สำนักงบประมาณ
- บริษัท Valeo (Thailand)
- บริษัท Thai Electrics Products(เครือ SCG)
- บริษัท Siam United Steel (เครือ SCG)
- บริษัท I Shin(เครือ SCG)
- บริษัท Daiso
- บริษัท Tokei
- บริษัท Enkei (Thailand)
- บริษัท Siam TA
- บริษัท Dutchmills
- บริษัท True Vision
- บริษัท น้ำตาลมิตรผล
- มหาวิทยาลัยรังสิต
- บริษัท Samsung (Thailand)
- งาน Thailand Action Take 2
- FWD
- ฯลฯ

ประสบการณ์ด้านพิธีกร และผู้ประกาศ
- Fast and Furious Commercial Spot
- Miss Qipao Contest 2013 VTR Spot
- Miss Qipao Contest 2013 Press Conference
- Miss Qipao Contest 2013
- True Vision New Year Party Night at Mansion 21
- True Vision Thank You Party
- บันทึกเสียงสารคดี อยู่ดี มิสุข
- Siam TA Thank you Party
- Ministry of Commerce Night Party
- Department of Livestock Development Night Party
- Royal Irrigation Department Night Party
- 2ndPattaya Star City Academy Showtime
- ฯลฯ


คณาศักดิ์ นักรบ   (ครูเติ้ล)
2555
- หัวหน้าทีม ผู้แสดงนำ ผู้ออกแบบลีลา ทีม "ศิษย์มีครู" รายการ Thailand's got talant TGT 08 ผ่านเข้ารอบ semi final 36 ทีมสุดท้าย
- DreamGirls The Musical
- ปริศนา เดอะ มิวสิคัล
- FAME The Musical
2554
- ผลงานละครวิทยานิพนธ์จบการศึกษา เอกเลือกการกำกับการแสดง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง The Neverending Story จินตนาการไม่รู้จบ ณ โรงละครนิเทศศาสตร์ Black Box Theatre
- นักแสดงละครสารนิพนธ์จบการศึกษา เรื่อง แรงโลกีย์ รับบท ชายแก่ ณ โรงละครนิเทศศาสตร์ Black Box Theatre
- ร่วมแข่งขันรายการ Thailand got talant TGT 10 ตูมตาม เข้ารอบ 48 หมายเลขสุดท้าย ณ บริษัท Work Point
2553
- นักแสดงละครภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพประจำปีการศึกษา 2553 โครงการ The Repertoire 2010 เรื่อง ข้าวนอกนา The Musical ณ โรงละครนิเทศศาสตร์ Black Box Theatre รับบท ดำ ดลิน <Male Cast>,โรแบรโต้ โกเม็ต
- นักแสดงคอรัส เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย ชุดการแสดง แผ่นดินของเรา งานแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
2552
- นักแสดงละครภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพประจำปีการศึกษา 2552 เรื่อง เปลื้อง ศักดิ์ศรีผมไม่เปลื้อง ณ โรงละครนิเทศศาสตร์ Black Box Theatre , โรงละครกรุงเทพ M Theatre รับบท หนุ่มบาร์
- นักแสดงละครวิทยานิพนธ์จบการศึกษา ภาควิชศิลปะการ
แสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา
2552 ณ โรงละครนิเทศศาสตร์ Black Box Theatre
เรื่อง Dream Girls The Musical รับบท จิมมี่ เออรี่
เรื่อง ตากอากศกลางสนามรบ รับบท นายเตปอง
เรื่อง นางพยางูขาว รับบท ปู่
เรื่อง Arkansaw Bear รับบท ลุงหมี
เรื่อง บุษบาริมทาง (อีสาน) รับบท คนขายขนม
2551
-นักแสดงละครภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพประจำปีการศึกษา 2552 เรื่อง Dear Dead (เยิรพระยม) ณ โรงละครนิเทศศาสตร์ Black Box Theatre , โรงละครอักษรา , โรงละคร Esplanade ประเทศสิงคโปร์ รับบท ชาวบ้าน
-นักแสดงละครวิทยานิพนธ์จบการศึกษา ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2551 ณ โรงละครนิเทศศาสตร์ Black Box Theatre
-นักแสดงละครวิทยานิพนธ์จบการศึกษา ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2551 ณ โรงละครนิเทศศาสตร์ Black Box Theatre
เรื่อง แม่ค้าสงคราม รับบท ทหาร
เรื่อง การมาเยือนของหญิงชรา รับบท ครู
เรื่อง Chicago รับบท สุภาพบุรุษ
2550
-นักแสดงละครวิจิตรนาฏกรรมเทิดพระเกียรติ "พระมหาชนก" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ กาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ รับบท ชาวบ้าน
- นักแสดงละครภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพประจำปีการศึกษา 2552 เรื่อง Dancing To Nirvana (ระบำนิพพาน) ณ โรงละครนิเทศศาสตร์ Black Box Theatre , โรงละคร Esplanade ประเทศสิงคโปร์
- นักแสดงละครวิทยานิพนธ์จบการศึกษา ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2550 ณ โรงละครนิเทศศาสตร์ Black Box Theatre
เรื่อง The Little Shop Of Horrors รับบท ชาวเมือง
เรื่อง Woyzeck รับบท ชายแก่
เรื่อง Chicago รับบท สุภาพบุรุษ
เรื่อง เงาะป่า รับบท เพื่อนซมพลา
เรื่อง กับดัก รับบท มิสเตอร์ พาราวีซินี่
เรื่อง ติดเบ็ด รับบท พระรอง
เรื่อง วัยวุ่น รับบท ชายแก่
เรื่อง The Season Of Life รับบท Dancer
- Dancer มิวสิควิดิโอเพลง Tik…Tok ศิลปิน ปาล์มมี่


ครูแพท สอนศิลปะการแสดงที่I STAR ACADEMY
 


อารดา วริศราภูริชา ( ครูแพท )

การศึกษา จบการศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศก์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์
เขียนบทและกำกับการแสดง Script Writer and Director
2555 – Script Event Opening Show " งานบินขึ้นฟ้า พาสู่ฝัน" เปิดตัวภาควิชา
การจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
(TFTA) โดย บริษัท ไทยโฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2555
ณ. แฟชั่นฮออล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยนักศึกษา OSP ภาควิชาธุรกิจสาย
การบิน ร่วมกับนักศึกษา OSP ภาควิชาการจัดการโรงแรม รุ่นที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกวดรางวัลละครเวทีสำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ปี 2011 "สดใสอวอร์ด"
ได้รรับรางวัลบทละครดีเด่น เรื่อง ขัง(เดี่ยว)คืนแปลกออฟฟิตเปลี่ยว ขอครั้งเดียวในเศษเสี้ยว
ความทรงจำ
2554 – ประกวดรางวัลละครเวทีสำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ปี 2010 "สดใสอวอร์ด"
ได้รับรางวัลบทละครดีเด่นเรื่อง ลลิตา....กลับบ้านเถอะ

นักแสดง (Actress)
2556 – ละครเพลง "คำพิพากษา" ในเทศกาล The Repertoire 2013 คณะละคร BU
Theatre Company มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2555 – ละครโทรทัศน์ เรื่อง "คู่กรรม" สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
- โฆษณา OISHI Green Tea ฝาเขียวยักษ์ พลิกโชคใต้ฝา
- เชียร์ลีดเดอร์งาน event เปิดการแข่งขัน "Fifa Futsal World Cup
Thailand 2012
- Sit – Com รายการ "วิชาตัวเบา" โมเดิร์นไนท์ทีวี ช่อง 9
- ละครโทรทัศน์ เรื่อง "ดอกอ้อสายขวัญ" สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
- ละคะเวที Opening event "วันแห่งเกียรติยศ" ประจำปี 2555 บริษัท ไทยประกันชีวิต
ที่ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี
- ละครเวทีสารนิพนธ์ศิลปะการแสดง Playfest 2012 by BU Theatre Company
เรื่อง Mavin's Room, The Creditors, ลูกคุณหลวง (บทละคร ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมท),
The Miracle Worker, เงิน เงิน เงิน เดอะมิวสิคคัล
- Pantomime งาน event รณรงค์ให้เข้าร่วม " โครงการตรวจสุขภาพ 14 รายการ ของ
โรงพยาบาลพญาไท 2
- รายการ "ข่าวเจาะยาง" สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
- Sit – Com เรื่อง "ยมบาลเรียกพี่" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง Thai PBS
2554 - ละครเวทีสารนิพนธ์ศิลปะการแสดง Playfest 2011 by BU Theatre Company
เรื่อง นักฟิสิกส์ ( Die Physiker), ตบตา (บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6), มนต์รักลูกทุ่ง
เดอะมิวสิคคัล, จินตนาการไม่รู้จบ (The Neverending Story), บีเดอร์มันกับนักวางเพลิง,
- event แต่งกายชนเผ่า " Siam Ocean World7 Wonder in Thailand"
- รายการ "อาสาสนุก" เคเบิ้ลโทรทัศน์ช่อง Play Channel
- รายการ "กำแพงซ่า" สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7
2553
- ละครประจำภาควิชาศิลปะการแสดง The Repertoire 2010 เรื่อง ข้าวนอกนา เดอะมิวสิคคัล
- event รณรงค์วันความดันโลหิตสูงประจำปี 2553 "น้ำหนักเหมาะ ความดันดี ชีวีมีสุข" การควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- เทศกาลละครเวทีสารนิพนธ์ครั้งที่ 4 เรื่อง บุษบาสมาคม (Steel Magnolias), รถรางคันนั้นชื่อปรารถนา (A Streetcar Names Desire),บุษบาริมทาง (อิสาน),ข้าวนอกนา เดอะมิวสิคคัล,
อาคันซอร์แบร์ (Arkansaw Bear),เอ็ม บัตเตอร์ฟลาย (M Butterfly)
2552
- เดินแฟชั่นโชว์ของ Suri by surivipa ในconcept "I am supermodel"

ผู้ช่วยผู้กำกับเวที (Stage Manager)
2554 - Stage Manager event งานแฟชั่นโชว์ 2011 All We Need is Fit ณ. ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต
2553 - โครงการคัดเลือก " คนเขียนบทซีรี่ส์ทีวีไทย ครั้งที่ 1"
2551 - เทศกาลละครเวทีสารนิพนธ์ ครั้งที่ 3 เรื่อง แม่ค้าสงคราม (Mother Courage and her Children)

ผู้ช่วยผู้คัดเลือกนักแสดง (Assistant Casting)
2554
- โฆษณา "นันยาง รู้ใจพวกนาย"
- โฆษณา "Swensen's Krunch Army Sundae"

ฝึกสอนการแสดง ( Acting Coach)
2555- ละครเพลงภาษาอังกฤษเรื่อง Beauty and The Beast โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครอง
และครู และสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

ฝ่ายศิลปกรรม (Art Crew)
2554 - เทศกาลคอนเสิร์ต Big Mountain 2011 มันใหญ่มาก ซุ้ม "ไหล่ปลาหมึก" ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
2553 - ละครประจำปีภาควิชาศิลปะการแสดง The Repertoire2010 เรื่อง อรุณอัมรินทร์,คอยโกโดต์ (Waiting for Godot), ข้าวนอกนา เดอะมิวสิคคัล
2552 - ละครประจำปีภาควิชาศิลปะการแสดงเรื่อง เยิรพระยม (Dear Death), ชิคาโก เดอะมิวสิคคัล (Chicago the musical), เปลื้อง (M Theatre)
2551 - ละครประจำปีภาควิชาศิลปะการแสดงเรื่อง เปลื้อง

ฝ่ายเครื่องแต่งกาย (Costume)
2555 - ละครเวทีสารนิพนธ์ศิลปะการแสดง Playfest 2012 by Theatre Company
เรื่อง The Miracle Worker
2554 - ละครเวทีเวทีสารนิพนธ์ศิลปะการแสดง Playfest 2011 by Theatre Company
เรื่อง บีเดอร์มัน กับ นักวางเพลิง (Die Bedumand)

 


ครูต๋า สอนศิลปะการแสดงที่I STAR ACADEMY
 


ยศภูมิ ดำรงค์เดชากูล (ครูต๋า)

การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง เอก การแสดงและกำกับการแสดง

ผลงานที่ผ่านมา
ละครเวที (JSL)
-ไกลกังวล Musical on the beach
(BU Theatre Company)
-ละครเพลง คำพิพากษา
-The Balcony
-สามชายกับสายน้ำ
-Kafka and Iคาฟค่าและผมกับความขมขื่นในประเทศประชาธิปไตยนิยมที่สังคมใกล้ล่มสลาย (จัดแสดง ณ กรุงปราก และประเทศไทย)
-ข้าวนอกนา เดอะ มิวสิคัล
-CHICAGO The musical
-นักวางเพลิง
-มนต์รักลูกทุ่ง
-ตบตา
-นักฟิสิกส์
-นางพญางูขาว
-Dream girls the musical
-รถรางคันนั้นชื่อปรารถนา
-แม่ค้าสงคราม
-Marvin's room
-Of mice and men
-The Miracle Worker

ละครโทรทัศน์
- ไฟโชนแสง (ช่อง3)
- คู่กรรม (ช่อง5)

 
  • Music Class (สอนดนตรี)
ครูสอนลาติน แจ๊ส
 


- At Age Of 16 Start To Play The Trumpet With Different Bands In The City Of Cartagena And Other Places In Colombia.
1994 Finalize His Secondary School And Music Studies at The ''Inem Of Cartagena''
- At Age Of 21 Started To Make Professionals Trumpet Recordings For Radio Commercials, Bands, Political Publicity And More…
Was A Music Teacher At The ''Colegio Suramericano'' (South American College) In Turbaco,Bolivar-Colombia.
- Music Teacher At ''Escuela De Musica Arte Y Talento'' (Música School Arte & Talento) In Barrio Santa Lucia, Cartagena Colombia.
And Teaching Music For The National Service At ''Centro Penitenciario La Ternera''
(Penitentiary Center) In San Fernando, Cartagena Colombia.
- In 1998 Become Musical Director Of J.J. Band In The City Of Lima, Peru.
Also Trumpet Leader In The Same Band And Making The Musical Arrangement For Jj Band's First Musical Production.
- In 2000 Join Café Band In Le Royal Meridian Hotel In Bangkok, Where He Was Also The Trumpet Leader And Minor Percussion For Almost One Year.
- In 2001,Working For ''Seagull Promotions''(M) Sdn Bhd.
Performed At The Rouge In Kuala Lumpur Malaysia Where He Star To Play The Bass, And Also Star To Make Music Sequences For Latin Soul Band.
- In 2002 Performed At Hilton Hotel In The City Of Dalian,China,100 Degree Chengdu And Kempinski Hotel Beijing. Under Same Company.
Also Was Latin Music Teacher For Some Chinese Musicians Of The City.
- 2003 Performed At Different Places Of Taiwan In Cultural Activities.
- In 2004,Musical Director And Creator Of ''Azuca Band'' Where He Start To Sing Some Times, And Improve His Performing Of The Percussion.
- In The Year Of 2005 -2006 Was The Musical Director, Percussionist And Trumpet Player Of The Same Band At Fisherman's Warf In Macao.
- 2007-2008, J.F. Went To Singapore To Play In Different Places And Different Kinds Of Music Activities.
Performed At Lighthouse Evangelism, Cuba Libre, Thumper, Expo,Union Square(Amara Hotel)
- 2009 Come Back To Koh Samui Thailand With Many More New Ideas And Better Music Style.
- 2010-2011 Back To Singapore To Movida At St James Power Station And Bellini Room Jazz Club At The Same Place.
Also At City Mission And Acts Churches.
- 2012-2013 Start a Latin Percussion program in Bangkok at I-Star Music School, combined with a Trumpet techniques, Latin Music workshops and educational concerts in Thailand.


ครูต้อง ครูสอนกีต้าร์


ธนวัฒน์ บุญภู (ครูต้อง)

ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- รางวัลชนะเลิศ Fat band rhythm&horn 2
- รางวัลชมเชย nescafe music challence
- เรียบเรียงดนตรีและบันทึกเสียงguitar เพลง เป็นกำลังใจให้ P2warship
- บันทึกเสียง guitar เพลงคำตอบ , เพลงมีเพียงเราสองคน Run foward

ครูเชค สอนกีตาร์เบส
 


ณพล เย็นแจ่ม (ครูเชค)

- จบการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดนตรีสากล เอก เบส
- เข้าอบรม โครงการ Yes Academy ของ สถานฑูต สหรัฏอเมริกา
- เข้าอบรม โครงการ No Ego Jazz Camp ของมหาวิทยาลัยศิลปกร

การประกวด
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 siam center ประเภทวง
- รางวัลชนะเลิศ รายการ Yamaha ปี 2542

ผลงาน
- ศิลปิน วง Dezember ตำแหน่ง bass
- แบคอัพ Da Endorphin ปี 2555
- อัดเบสให้ วง Freshen , ศิลปิน ญี่ปุ่น ฯลฯ
- เล่น เปิด concert วง Slipknot ที่ เมืองทอง
- เล่นเปิด A7X ที่ ประเทศ ไต้หวัน
- เล่นเปิด mega death ที่ประไทย และ ประเทศ สิงคโปร 

การสอน
- สอนbassที่ KPN 2546 -2554


(ครูเช็ก)

 

 

 


Sarawin Thaiburi (ครูบีม)

 

 

 

 

 

   

 
หน้าแรก | สอนร้องเพลง | สอนดนตรี | สอนเต้น | สอนการแสดง | ข่าว-กิจกรรม | คลิปวีดีโอ | เว็บบอร์ด | ครูแอร์สอนร้องเพลง 
สถาบันพัฒนาศิลปิน i Star Academy. Copyright 2013 by KruAir.com